az West
Audit Professionele Organisatie 

Logo AZ West.png

AZ West vroeg RS Consulting om ondersteuning bij de voorbereiding van aan te leveren documenten, de finale presentatie en het rapport per afdeling.

Ervaring van Sarah Steenackers, auditor bij RS Consulting:

Om inzicht te krijgen op de werkwijze en afspraken die gevolgd worden binnen de organisatie, werden voorafgaand aan de audit de belangrijkste procedures omtrent informatieoverdracht en onderlinge communicatie doorgenomen.

We gingen de dag van de audit vroeg op pad want we wilden ook de wijze van informatieoverdracht tussen nacht- en ochtendploeg in kaart brengen. Daarna volgden we de verpleegkundige overdrachtsmomenten, de interprofessionele communicatie bij de zaaltoer van de artsen, mondelinge orders en bij transfer van patiënten tussen afdelingen.

 

Naast de observaties en gesprekken op de werkvloer, bekeken we samen met het kwaliteitsteam hun werking en hoe zij aan kwaliteitsopvolging deden. Het was een boeiende dag waarbij we zeer enthousiaste mensen ontmoetten die fier zijn op hun werk.

Op het einde van de dag konden we de eerste bevindingen mondeling terugkoppelen aan het kwaliteitsteam en directie.

Quote van Ines Van Giel van az West:

"Az West is van mening dat een goede samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen leidt tot een betere en efficiëntere patiëntenzorg. Daarom wilden we graag nagaan of de informatiedoorstroom rondom onze patiënten optimaal verloopt. Als nulmeting hebben we ons laten auditeren door RS Consulting.

 

Het was een aangename en vlotte samenwerking. Onze medewerkers hebben de auditoren als laagdrempelig en vriendelijk ervaren. Nadien kregen we een mondelinge toelichting, praktische rapporten en bruikbare tips waarmee we onmiddellijk aan de slag konden. De aanpak die RS Consulting hanteert helpt ons als ziekenhuis echt vooruit."