RS Consulting ondersteunt de Europa Ziekenhuizen bij het opzetten van een geborgd kwaliteitsmanagementsysteem en de voorbereiding van een JCI accreditering

  • Uitwerken en implementeren van 5S op de verpleegafdelingen

  • Adviseren van de stuurgroep kwaliteit & patiëntveiligheid

  • Begeleiden van de verschillende werkgroepen in kader van de JCI accreditering

  • Ondersteuning van het QIPS team

Dankzij RS Consulting hebben wij ons procedurebeleid rond infectiebeheersing kunnen optimaliseren. Aan de hand van een scan werd vastgesteld welke elementen al dan niet aanwezig waren binnen onze organisatie. Op basis van de uitgevoerde scan werd een actieplan opgesteld.

 

Er werd door RS Consulting gespecifieerd welke veranderingen doorgevoerd moesten worden, de procedures werden herzien en ontbrekende procedures werden uitgeschreven.

 

De globale risico-analyse voor infectiebeheersing werd opgemaakt waarbij RS consulting hielp om de nodige elementen te vervolledigen en hieraan scores toe te wijzen. Daarnaast gaven zij ons inzicht in de aanwezige inbreuken en stelden zij de nodige acties voor.

 

RS Consulting maakt ons werk eenvoudiger omdat ze zorgen voor een grondige werkvoorbereiding, de taken worden eveneens in een duidelijke structuur gegoten en overzichtelijk samengevat. Dankzij deze aanpak kunnen onze medewerkers op een efficiëntere manier werken.

Thérèse Verschoore

Verpleegkundig Ziekenhuishygiënist

Le 5S en théorie c’est simple… Mais au moment de se jeter à l’eau, il n’est pas toujours facile de savoir par où commencer. Comment structurer le projet ? Comment impliquer activement les équipes dans le « change » ? Comment maintenir les améliorations durablement dans le temps?

La présence de RS consulting à nos côtés a représenté un accompagnement efficace et enthousiaste pour mettre en œuvre notre chantier LEAN. Leur expertise, leur créativité et leur capacité à s’adapter à des contraintes et des environnements variés ont constitués autant d’atouts qui ont fait la différence.

Coline Vander Borght

Kwaliteitscoördinator