Frank Cobussen

Frank is een pragmaticus, erg hands-on en een snelle beslisser. Hij heeft ruime ervaring in diverse (Senior) management en directierollen. Hij maakt geregeld gebruik van het gedachtengoed van Lean en Six Sigma om bedrijven en bedrijfsonderdelen gezond te maken. In de praktijk heeft hij al mogen ervaren hoe op een snelle en eenvoudige manier, de kennis en het verbeterpotentieel wat aanwezig is bij de medewerkers, kan leiden tot grote veranderingen. Een stijl die hij ook graag toepast bij het aansturen van management teams en individuen.

Zijn werkervaring is zeer divers en spreidt zich uit over een breed spectrum. Hij heeft ruime ervaring in general management, commercieel management en operationeel management in diverse branches. Frank werkt met zijn commerciële insteek bij voorkeur outside in om van daaruit noodzakelijke veranderingen te initiëren.

Zijn kracht zit in het optimaliseren van teams en processen en daarnaast staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zijn medewerkers centraal om zo het maximale rendement uit een organisatie te halen.

Zijn persoonlijke drijfveren zijn: het behalen van het (financiële) resultaat, realiseren van een zo efficiënt en effectief mogelijke organisatie en zorgdragen voor persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers.

Frank is sinds 2017 gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt.