Geïntegreerd risicomanagement

Professionele zorgverlening houdt risico’s in voor de medewerker en de patiënt/bewoner. Het is van belang deze risico’s te kennen, beleid op te stellen en te implementeren om deze risico’s te beheersen. Risicomanagement is mensenwerk en het gaat over gedragsveranderingen en het creëren van risicobewustzijn. 

Risicomanagement is een continu proces waarbij je bewust omgaat met de risico's die je doelstellingen kunnen dwarsbomen te beheersen.

© 2020 by RS Consulting BVBA.