Geïntegreerd risicomanagement

Professionele zorgverlening houdt risico’s in voor de medewerker en de patiënt/cliënt. Het is van belang deze risico’s te kennen, beleid op te stellen en te implementeren om deze risico’s te beheersen. Risicomanagement is mensenwerk en het gaat over gedragsveranderingen en het creëren van risicobewustzijn. In deze opleiding gaan we in op de verschillende tools die u kan inzetten om risico’s in je organisatie te inventariseren, hoe je het niveau van risicomanagement kan bepalen en verder kan optimaliseren. We zullen aan de hand van een voorbeeld ‘ Openen van een nieuwe afdeling’ samen een risicoanalyse opstellen.

Doelgroep: kwaliteitsmedewerkers en leidinggevenden

Praktisch: 10 september 2021 in Kapellen van 9 – 17 uur

                 

Kostprijs: € 275