Infectiebeheersing

Bewoners moeten zich thuis voelen in hun woonomgeving, maar dat kan goed samen gaan met hygiënisch werken.
 
Wij helpen jullie graag in het bereiken van een goede infectiepreventiebeleid met maatregelen die aansluiten bij de werkwijze van jullie instelling. 
Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Scan van de werking op het gebied van infectiebeheersing (incl. actieplan)

  • Een thuisomgeving creëren met aandacht voor infectiepreventie (beleid)

  • Implementatie van het werkboek infectiepreventie

  • Sensibilisering van medewerkers in het kader van griepvaccinatie

  • Gesprekken met de artsen over het voorschrijven van medicatie

  • Opleiden van medewerkers in kader van infectiebeheersing (welke virussen/bacteriën (griep, schurft,…) en hoe jezelf en bewoners beschermen, handhygiëne...)

  • Omgaan met voedingswaren in de instelling

Onze adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Binnen ons team is een ziekenhuishygiënist werkzaam. 

© 2020 by RS Consulting BVBA.