Infectiebeheersing

Het team van RS Consulting bestaat uit verschillende experten op het gebied van ziekenhuishygiëne. Het is belangrijk dat bewoners/patiënten zich goed voelen in de zorgomgeving, maar hygiënisch werken blijft een prioriteit om verspreiding van infecties te vermijden.
 
Wij helpen jullie graag in het bereiken van een goed infectiepreventiebeleid met maatregelen die aansluiten bij de werkwijze van jullie instelling. 
Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Ondersteuning of tijdelijke vervanging van het team ziekenhuishygiëne

 • Scan van de werking op het gebied van infectiebeheersing (incl. actieplan)

 • Optimalisatie processen infectiepreventie

  • Handhygiëne

  • Infectiepreventie tijdens verzorging

  • Infectiepreventie bij voeding

  • Zuiverheid van omgeving en gebruikt zorgmateriaal/apparatuur

 • Een woon- en zorgomgeving creëren met aandacht voor infectiepreventie (beleid)

 • Implementatie van het werkboek infectiepreventie, HACCP handleiding, kwaliteitswet, eisenkaders,...

 • Gesprekken met de artsen over het voorschrijven van antibiotica

 • Opleiden van medewerkers in kader van infectiebeheersing (voedselveiligheid, welke virussen/bacteriën (griep, schurft,…) en hoe jezelf en bewoners beschermen (handhygiëne, vaccinatie, materialen,...)

 • Oorzakenanalyse en organisatie van een outbreak (corona of andere infectie)

Onze adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Binnen ons team is een ziekenhuishygiënist werkzaam.