Procesmanagement

Kwalitatief goede en betaalbare zorg voor patiënten/bewoners, nu en in de toekomst, is iets dat vanzelfsprekend lijkt, maar dat niet is. Door de bril van uw bewoner/patiënt kijken wij naar uw interne processen. U zal zien dat veel van de activiteiten die elke dag plaatsvinden niets bijdragen aan het welbehagen van uw bewoner of patiënt. 

 

Met onze hands-on mentaliteit optimaliseert RS Consulting uw huidige processen en brengen structuur aan om deze te toetsen en te borgen, samen met de medewerkers die dagelijks in de praktijk staan.

 

RS Consulting maakt hiervoor gebruik van bewezen Lean Six Sigma en 5S technieken.

Processenhuis in kaart brengen

Om uniformiteit van werken te bevorderen binnen een organisatie worden alle hoofdprocessen in kaart gebracht met gebruikmaking van de kennis en kunde van de medewerkers die alle dagen de werkzaamheden uitvoeren. Aan de hand van de hoofdprocessen worden onderliggende subprocessen beschreven en bijbehorende (beleids)documenten, werkinstructies en standaard formulieren toegevoegd. Risico´s worden benoemd en verbeteracties gedefinieerd. Eindresultaat is een complete procesbibliotheek waarbinnen iedere medewerker makkelijk de voor hem/haar van toepassing zijnde documenten kan vinden.