“Een met hart en ziel efficiënte, professionele en kwaliteitsvolle ondersteuning door RS Consulting bij de zeer geslaagde begeleiding van ons meerjarentraject naar de gouden NIAZ accreditatie van ons ziekenhuis!”

Jozef JONCKHEERE

Voorzitter 

Lees ook het artikel over behalen van de accreditering

RS Consulting heeft via Stephanie Reynaert onze instelling gepast begeleid in haar traject naar het behalen van de NIAZ-accreditatie. Zij fungeerde voor ons ziekenhuis als diensthoofd kwaliteit gedurende deze periode en was daarbij een zeer belangrijke steunpilaar die ervoor zorgde dat we tussen het bos van normen, doelstellingen en plannen de bomen bleven zien.

 

Er gaat van Stephanie een stuwende kracht uit die niet rust voor de doelstellingen worden bereikt. Zij beschouwde het als een eer om voor onze organisatie te kunnen werken. We hebben aldus veel te danken aan Stephanie in het afgelegde traject naar accreditatie. We behaalden uiteindelijk een score van 98,4% van de gouden normen, waarop we terecht fier mogen zijn als organisatie!

Axel KERKHOFS

Algemeen directeur

Als hoofdarts en diensthoofd kwaliteit was ik verantwoordelijk om het ziekenhuis op een zeer korte tijd van 1.5 jaar door het accreditatieproces te loodsen. Dankzij Stephanie Reynaert aan mijn zijde is dit ontzettend vlot en aangenaam verlopen.

Zij was zowel strategisch als operationeel erg sterk bezig met de kwaliteit binnen het ziekenhuis. Als hoofdarts kon ik dan ook blindelings op haar expertise rekenen zodat ik mij kon focussen op de andere  taken die ook op dat moment van mij verlangd werden.

Stephanie Reynaert is een erg harde werker die iedereen in haar enthousiasme en haar positiviteit weet mee te trekken. Daarenboven is zij een ontzettend aangenaam persoon om mee samen te werken wat niet onbelangrijk is tijdens de stressperiodes die accreditatie met zich kan meebrengen. Indien er zich nieuwe projecten binnen ons ziekenhuis zouden voordoen binnen haar expertise, zullen wij zeker graag terug beroep doen op haar.

Elke HAEST

Medisch Directeur