Tijdelijke ondersteuning

Interim Management

Onze consultants hebben vele jaren ervaring in (internationale) directie- en managementposities binnen diverse branches. Wij helpen organisaties die strategische veranderingen ondergaan, een gekozen strategie willen implementeren of die op zoek zijn naar iemand om een kritieke management positie tijdelijk op te vullen. 

Programma-, kwaliteitsmanager, of projectleider

Het opzetten van een kwaliteits- of projectstructuren is wat wij dagelijks doen. Heb je nood aan iemand die structuur brengt om je kwaliteitsdoelstellingen te realiseren, dan helpen jullie graag de structuren op te zetten, de juiste personen te betrekken, de mandaten te definiëren en de opvolging te borgen. 

Kwaliteits- of projectmedewerker

Wij hebben een professioneel team dat uw kwaliteits- of projectteam tijdelijk kan versterken of een afwezige kan vervangen zodanig dat de continuïteit van uw projecten geen gevaar lopen.

Al onze medewerkers zijn geschoold in de gangbare software die op de meeste kwaliteitsdiensten worden gebruikt.