RS Consulting heeft de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd als onderdeel van het kwaliteitsteam van ZNA

  • Opzetten intern auditsysteem met meer dan 300 door ons opgeleide interne auditoren

  • In kaart brengen en optimaliseren van de processen in het kader van supply chain om te voldoen aan de JCI-normen.

  • Analyse en uitrol van een risicomanagement tool

  • Ondersteuning in het optimaliseren van Infolandmodules

"Wij, ZNA en team ziekenhuishygiëne ZNA, hebben het genoegen gehad in 2020-2021 samen te werken met RS consulting. Zoals in meerdere ziekenhuizen was de workload ook hier gigantisch en was extra hulp welkom. Ongelooflijk was dat de verpleegkundig ziekenhuishygiënist van RS consulting in het team ziekenhuishygiëne ZNA kon geïntegreerd worden. Ziekenhuishygiënist Sarah werd ingezet op alle sites van ZNA.

 

Werken in een groot netwerk zoals ZNA schrikt RS consulting niet af. Doelstelling was vooral na te gaan of onze medewerkers op de hoogte waren van het Covid beleid, hen te motiveren om de maatregelen te blijven volhouden en kennis aan te brengen waar nodig. Gezien de jarenlange ervaring van Sarah als verpleegkundige ziekenhuishygiënist, kon Sarah ons bovendien ook helpen met vele alle andere taken.

 

De hulp van RS consulting heeft bijgedragen tot het creëren van rust in de hectiek. Zelf hebben we de samenwerking met RS consulting als zeer succesvol ervaren. Ze zijn sterk in het delen van expertise, leveren excellent werk, luisteren, stellen zich op als gelijke (wat door de werkvloer bijzonder geapprecieerd wordt), motiveren, geven zaken eenvoudig inzicht en zoeken mee naar oplossingen. Als de nood zich zou voordoen zouden wij absoluut opnieuw beroep doen op RS consulting!"

Martine Mul

Coördinator Ziekenhuishygiëne

“Stephanie en Heleen bleken met hun hands-on-aanpak een echte meerwaarde in voorbereiding van de accreditering en het uitwerken van kwaliteitsprojecten.”

Annick Wauters

Directeur Kwaliteit en Innovatie