ZNA
Project Voet/Enkel

Logo ZNA.jpeg

Sinds januari maakt Heleen deel uit van het team projectmanagers binnen ZNA, waarin zij het project voet-enkel begeleidt. Met dit project wil ZNA de grote expertise aan voet- en enkelchirurgie die ze in huis hebben nog meer op de kaart zetten.
 
In eerste instantie wordt er gekeken om zorgpaden uit te werken voor de patiënten die komen voor een ingreep aan hun voet of enkel. Vernieuwend aan dit concept is dat er niet enkel naar de pathologie wordt gekeken maar ook naar andere patiëntgebonden criteria om te bepalen in welk zorgpad de patiënt terechtkomt. Dit kan zowel een traject via het dagziekenhuis, een short-stay of een hospitalisatie inhouden.
 
Het project is momenteel in volle ontwikkeling, bij oplevering volgt er meer nieuws.